Νομικό Τμήμα

Εξειδικευμένοι Νομικοί Σύμβουλοι και συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία συμμετέχουν στην ασφαλή ολοκλήρωση και διεκπεραιώσεων των κάτωθι θεμάτων αλλά και για όποιο άλλο ζήτημα κριθεί απαραίτητη η συμμετοχή τους

 

  • Καταστατικά Ε.Π.Ε. - Α.Ε.
  • Μεταβιβάσεις Ακινήτων (Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Δωρεές)
  • Δηλώσεις Κτηματολογίου
  • Κληρονομικού Δικαίου
  • Μισθωδοτικών Διαφορών
  • Οικογενειακού Δικαίου
  • Εργατικού Δικαίου
  • Επισφαλών Απαιτήσεων
  • Διοικητικού Δικαίου (Προσφυγές κατά Εφοριών, Δήμων κ.τ.λ.)