Λογιστικά – Φορολογικά-Φυσικών Προσώπων

  • Φοροτεχνικές - Λογιστικές Υπηρεσίες
  • Ηλεκτρονική Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1 –Ε2
  • Ηλεκτρονική Υποβολή  Δηλώσεων Ακινήτων Ε9
  • Ρυθμίσεις Χρεών
  • Ηλεκτρονική Υποβολή κάθε είδους μίσθωσης (οικίες-καταστήματα-επαγγελματική στέγη)
  • Έκδοση Ηλεκτρονικά Εκκαθαριστικών Ασφαλιστικών & Φορολογικών Ενημεροτήτων.
  • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης προσκλήσεων ελέγχων φυσικών προσώπων (εμβάσματα, έλεγχοι λογαριασμών κλπ.)
  • Διεκπεραίωση όλου του είδους των υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού