Εργατικά – Ασφαλιστικά – Μισθοδοσία

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας και Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας
  • Απογραφή – έναρξη εργασιών, σε Ασφαλιστικά Ταμεία
  • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ.
  • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας
  • Υπολογισμός και κατάθεση φακέλου για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ασφάλισης