Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμαι υπο την αιγίδα μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών την κάλυψη κάθε ασφαλιστικού  ζητήματος  που αφορά είτε ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις σε ασφαλίσεις

 • Αυτοκινήτων
 • Οδικής Βοήθειας
 • Επιχειρήσεων
 • Κατοικίας
 • Αστικής Ευθύνης
 • Πάγιων Εξόδων
 • Διαγνωστικών Εξετάσεων
 • Δανείων
 • Δανειολήπτη
 • Φόρων Κληρονομιάς
 • Ομαδικές
 • Αποταμίευσης
 • Σύνταξης
 • Υγείας